Mevr. Anděla

Eerste winter buiten……

Mevrouw Anděla kwam op straat nadat haar partner haar mishandelt had. Een tijdje woonde ze bij familie, maar niet lang. Middelen voor zelfstandig wonen had ze niet, haar inkomen was een lage uitkering. Ze vond een plaats in een afgelegen bos. Door een gebrek aan tijdsbesef, miste ze afspraken bij de uitkerings instanties en verloor ook haar uitkering vanaf september 2018. Dekans om eigen woonruimte te vinden was nul, maar ze probeerde werk te vinden, wat vanwege haar leeftijd niet mogelijk was. Met de winter op komst, straatwerkers van het Leger des Heils probeerden haar te helpen en met het Iglou projekt konden ze haar voorzien van een tijdelijk onderkomen wta haar warm hield tijdens de winter. In Maart ze was weer aangemeld bij de sociale voorzieningen en kreeg weer een uitkering, de volgende stap is helpen met zoeken naar geschikte woonruimte.